آنگاه که در روز قیامت برانگیخته شوم، از گناهکاران امت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شفاعت خواهم کرد.

احقاق الحق، ج 10، ص 367